Zjistěte Svůj Počet Andělů

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace uvedené na této webové stránce slouží pouze pro obecné informační účely. Účelem není poskytovat konkrétní rady nebo doporučení pro jednotlivce nebo situaci.


I když se snažíme poskytovat přesné a aktuální informace, neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služeb nebo související grafiky obsažené na webových stránkách pro jakýkoli účel. Jakékoli spoléhání se na takové informace je proto výhradně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody nebo jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo zisků vyplývajících z používání této webové stránky nebo v souvislosti s tímto používáním. .

Prostřednictvím této webové stránky můžete mít možnost odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou naší webové stránky. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí jakýchkoli odkazů nemusí nutně znamenat doporučení nebo podporu názorů v nich vyjádřených.

>